Obaveštavamo članove da je izdavač Nedeljnik napravio grešku prilikom unosa decembarskih podataka u print aplikaciju. Podaci su ispravljeni i predstavljaju tačne vrednosti.