Image

Print odit

Print odit
10 years ago

Print odit

By  •  Print odit

Odit tiraža štampanih medija je sistem merenja bez mogućnosti bilo kakvog subjektivnog uticaja.

Izdavači dostavljaju redovne izveštaje o štampanim i prodatim tiražima, podeljene po regionima i vrsti prodaje. Srbija se …
Read More

Multiplatform setifikat
10 years ago

Multiplatform setifikat

Novi sistem merenja omogućava vlasnicima medija da prikažu ukupan domet (reach) brenda, ili cele medijske kuće, koje komuniciraju na više platformi: prikazivanjem prodatog tiraža, broja čitalaca digitalnog (replika) izdanja u …
Read More