1. ČLANARINA Mesečno
a)   Za oglašivače:
– godišnji budžet za štampane i online medije do € 150,000 65,00
– godišnji budžet za štampane i online medije do € 300,000 100,00
– godišnji budžet za štampane i online medije preko € 300,000 120,00
b)   Za medijske agencije:
– godišnji budžet za štampane i online medije do € 150,000 180,00
– godišnji budžet za štampane i online medije do € 300,000 240,00
– godišnji budžet za štampane i online medije do € 500,000 310,00
– godišnji budžet za štampane i online medije preko € 500,000 360,00
c)   Za izdavače:
– ukupan godišnji štampani tiraž do 250,000 primeraka 50,00
– ukupan godišnji štampani tiraž od 250,000 do 500,000 primeraka 65,00
– ukupan godišnji štampani tiraž od 500,001 do 1,000,000 primeraka 100,00
– ukupan godišnji štampani tiraž od 1,000,001 do 5,000,000 primeraka 120,00
– ukupan godišnji štampani tiraž od 5,000,001 do 10,000,000 primeraka 140,00
– ukupan godišnji štampani tiraž od 10,000,001 do 25,000,000 primeraka 190,00
– ukupan godišnji štampani tiraž od 25,000,001 do 100,000,000 primeraka  210,00
d)   Za web članove:
– članarina 25,00
e)   Za pridružene članove:
– 6 meseci 310,00
– godišnje 360,00
2. SERVIS: ODIT (VERIFIKACIJA) Za period
Dnevna izdanja
Šestomesečni odit po naslovu
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 330,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 360,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 430,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 480,00
Godišnji odit po naslovu
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 390,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 430,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 470,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 660,00
Nedeljna izdanja
Šestomesečni odit po naslovu
– Štampani tiraž do 5,000 primeraka 180,00
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 220,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 240,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 430,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 480,00
Godišnji odit po naslovu
– Štampani tiraž do 5,000 primeraka 200,00
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 280,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 310,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 480,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 550,00
Dvonedeljna / Mesečna izdanja
Šestomesečni odit po naslovu
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 160,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 175,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 310,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 360,00
Godišnji odit po naslovu
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 220,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 240,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 430,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 480,00
Dvomesečna / Kvartalna / Polugodišnja / Godišnja /
One-off izdanja
– Štampani tiraž do 25,000 primeraka 220,00
– Štampani tiraž do 50,000 primeraka 240,00
– Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka 430,00
– Štampani tiraž preko 100,000 primeraka 480,00
Terenska kontrola besplatnih izdanja
Cena terenske kontrole ovisi od načina i rasprostranjenosti distribucije.
Prava za a), b) i c)
a)  Puno članstvo u ABCS
b)  Pravo da na svojim kontrolisanim listovima/memorandumu/website istakne logo ABCS
c)  Kompletan uvid u sve informacije na www.abcsrbija.com
d)  Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS
e)  Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS
Prava za d)
a)  Web članstvo u ABCS
b)  Uvid u sve informacije o web oditu na www.abcsrbija.com
c)  Pravo da na svom websajtu/memorandumu istakne logo ABCS
d)  Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS
e)  Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS
Prava za e)
a)  Kompletan uvid u sve informacije na www.abcsrbija.com
b)  Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS
c)  Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS