Ovde možete preuzeti pravila i procedure u PDFu:

ZA DIGITALNA IZDANJA