Image

Event odit

Event odit
5 years ago

Event odit

By  •  Event odit

Oditovanje posećenosti javnih događaja (izložbi, utakmica, koncerata i sl.) je …
Read More

Multiplatform setifikat
5 years ago

Multiplatform setifikat

Novi sistem merenja omogućava vlasnicima medija da prikažu ukupan domet …
Read More