Medijska kuća Vreme se kvalifikovala za dobijanje Multiplatform sertifikata, za period septembar – decembar 2014, kao prvi medij koji je predstavio ukupan doseg na tržištu. Ovaj jedinstven proizvod, usaglašen sa međunarodnim standardima i procedurama,  predstavlja oditovane podatke o svim dostupnim platformama preko kojih medij komunicira sa svojom publikom. Tu se pre svega misli na štampana izdanja, digitalna izdanja i publikacije, on-line izdanja (portale), mobilne aplikacije, događaje u organizaciji medijske kuće kao i prisustvo i angažovanje na društvenim mrežama.

Podaci su prikazani u okviru istog dokumenta, sa segmentiranim prikazom po platformama, a detaljniji podaci su članovima dostupni u ABC online aplikacijama.

Prvi Multiplatform sertifikat medijske kuće Vreme, sadrži podatke o prosečnom broju prodatih primeraka štampanog i digitalnog izdanja, prosečnom broju online registrovanih korisnika koji su pristupali portalu, kao i o prisustvu i interakciji na društvenim mrežama.

123