Magazin Dobra hrana više se ne odituje, jer je presato da izlazi. Novi magazin koji je ušao u odit je Bakina kujna.