Image

Posts By ABC Srbija

Latest Posts | By ABC Srbija
IFABC novi video
5 years ago

IFABC novi video

By  •  Vesti

Ovde možete pogledati najnoviji video svetske IFABC federacije.

Print odit
5 years ago

Print odit

By  •  Print odit

Odit tiraža štampanih medija je sistem merenja bez mogućnosti bilo …
Read More

Web odit
5 years ago

Web odit

By  •  Web odit

Listu oditovanih web sajtova i mobilnih aplikacija možete pogledati ovde.

Event odit
5 years ago

Event odit

By  •  Event odit

Oditovanje posećenosti javnih događaja (izložbi, utakmica, koncerata i sl.) je …
Read More

Multiplatform setifikat
5 years ago

Multiplatform setifikat

Novi sistem merenja omogućava vlasnicima medija da prikažu ukupan domet …
Read More

Postavljeni novembarski izveštaji
5 years ago

Postavljeni novembarski izveštaji

By  •  Vesti

Podaci o novembarskoj prodaji oditovanih naslova su dostupni članovima ABC …
Read More

Postavljeni oktobarski izveštaji
5 years ago

Postavljeni oktobarski izveštaji

By  •  Vesti

Podaci o oktobarskoj prodaji oditovanih naslova su dostupni članovima ABC …
Read More

Postavljeni septembarski izveštaji
5 years ago

Postavljeni septembarski izveštaji

By  •  Vesti

Podaci o septembarskoj prodaji oditovanih naslova su dostupni članovima ABC …
Read More